ДНЗ №1 "Теремок" м. Лохвиці, Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Аналіз роботи дошкільного закладу

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу
за 2020-2021 навчальний рік та завдання
на 2021-2022 навчальний рік

 1. Тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна  характеристика педагогічного колективу (аналіз результатів підвищення кваліфікації та атестації педагогів); основні програми, якими керуються педагоги в організації освітнього процесу, структура календарних планів педагогів.            
Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» знаходиться за адресою: 37200  вул. Героїв України, 49-а, м. Лохвиця,  Миргородського району
Полтавської обл. тел. (05356) 3-19-13,   teremok-lohvica@ukr.net.
Тип закладу – ясла-садок, вид закладу – заклад загального розвитку.  Розрахований на 284 місця.  
Дитячий садок відвідує 278 дітей віком від 2-х до 7 років. Функціонує 12 вікових груп з денним режимом перебування дітей: 3 групи раннього віку, 3 групи молодшого дошкільного віку, 3 групи середнього дошкільного віку, 3 групи старшого дошкільного віку. ДНЗ працює з 7.00 до 17.30 за п’ятиденним робочим тижнем. Чергова група з 12-годинним перебуванням дітей (з 7.00  до 19.00).
Впродовж навчального 2020-2021 року педагогічний колектив здійснював свою роботу згідно річного плану з урахуванням змін, які відбулися в стані освіти, керуючись такими нормативними документами:
 1. Конституція України
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про дошкільну освіту»
 4. Базовий компонент дошкільної освіти
 5. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»
 6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
 7. Статут ДНЗ
 8. Положення про ДНЗ
 9. Декларація прав дитини
 10. Конвенція про права дитини
 11. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. Наказом МОН від 16.06.2015 №641)
 12. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»
 13. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затв. Наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234)
 14. Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446).
 15.  Лист МОН «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» (від 07.07.2021 р. №1/9-344).
 16.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 №530 «про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».
 17.  Лист МОН «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти» (від 26.06.2019 р. №1/9-409).
Організація освітньої роботи в ДНЗ здійснюється відповідно до  Базового компонента дошкільної освіти. Педагогічний колектив працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив налічує  72  працівники. Педагогічні  кадри закладу мають відповідну освіту.
Освітній рівень педагогічних працівників
Всього педагогічних працівників – 36
Вища освіта – 26
Середня спеціальна – 10
Вища освіта за фахом
Незакінчена вища за фахом
Вища не за фахом
Незакінчена вища не за фахом
Магістр
Бакалавр
Середня спеціальна за фахом
14
---
7
---
1
4
10
Фаховий рівень педагогів
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст першої категорії
Спеціаліст другої категорії
Спеціаліст
Педагогічне звання вихователь-методист
6
1
6
21
2
Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:
Від 1 до 5років
Від 5 до 10 років
Від 10 до 15 років
Від 15 до 20 років
Від 20 до 25 років
Від 25 до 30 років
Від 30 до 40 років
9
9
7
2
1
2
4
 
 
 
 
Упродовж 2020-2021 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку» та пріоритетних напрямів освітньої роботи:
1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.
2. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.
3. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій (2020-2021 оголошено Роком математики).
4. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
5. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
6. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.
 
          Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно орієнтовану модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.
        Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО у 2020-2021 році в онлайн режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних онлайн заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.
         Підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу дошкільної освіти на рік.
         Підвищувати свою кваліфікацію працівники можуть за різними формами: денна, очно-дистанційна, дистанційна, заочна, мережева, на робочому місці), шляхом самоосвіти. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.
Складовими успішного професійного зростання педагогічних працівників є:
 • володіння інноваційними педагогічними технологіями;
 • організація розвивального середовища, забезпечення його розвивального ефекту;
 • використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій.
        
        Курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователі Німченко Л.М., Фирса А.П., Голота С.І., музичний керівник Пономаренко І.О., згідно графіка у вересні-жовтні 2021 року заплановано курси практичного психолога Захарченко Т.І., інструктора з фізичної культури Гарбери О.М., вихователя Колісник Г.І.
        Проведена чергова атестація. За її результатами  педагогам встановлені  кваліфікаційній категорії :
 1. Клименко Валентині Іванівні, завідуючій, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії».
 2. Клименко Валентині Іванівні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 3. Німченко Ларисі Михайлівні, вихователю, – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
 4. Йовжій Марині Вікторівні, вихователю, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії».
 5. Покась Нелі Григорівні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст».
 6. Липовській Наталії Сергіївні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст».
 7. Волощенко Інні Миколаївні, вихователю, – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
 8. Литвиненко Вікторії Олексіївні, вихователю, – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
 
           Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Знай, люби, бережи» (вихователь Ложечний Н.В.), «Розвиток мовного дихання у дошкільнят» (вчитель-логопед Царинна О.М.),  «Простий і незвичайний ґудзик» (практичний психолог Захарченко Т.І.), ділових іграх: «Хай вогник творчості яскраво сяє» (вихователь Німченко Л.М.),  «Формування екологічної культури дітей дошкільного віку через спілкування з природою» (вихователь Захарюта Г.І.), майстер-класі «Жінка як весна» (вихователі Литвиненко В.О., Голота С.І.), занятті з елементами тренінгу «Макаронні фантазії» (вихователь Йовжій М.В.).
         Проведено відкриті покази: «Білочки – чарівниці в гостях у дітей» (заняття для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь  Йовжій М.В., «У царстві музики» (музичне заняття для дітей старшого дошкільного віку)  –  музичний керівник Сачура І.Д., вихователь Різник О.М., «Світ загадкових звуків» (музичне заняття для дітей старшого дошкільного віку)  – музичний керівник Пономаренко І.О., «Цеглинки - веселинки» (інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку з використанням LEGO для дітей середнього дошкільного віку)  –  вихователь Павленко Л.А., «У пошуках Пензлика» (заняття-подорож з використанням елементів нетрадиційних технік малювання для дітей раннього віку) вихователь  Німченко Л.М., «Подорож до пустелі» (заняття з використанням техніки сендплей з пізнавального розвитку(математична скарбничка) для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь Фирса А.П., «В пошуках Золотої рибки» (інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного  віку) – вихователь Покась Н.Г., «Я печу, печу, печу діткам всім по Колобку» (інтегроване заняття  з мовленнєвого та художньо-естетичного розвитку) – вихователь Волощенко І.М., «Весняні пригоди повітряної кулі» (інтегроване заняття з розвитку мовлення та художньо-продуктивної діяльності) – вихователь Козініна Л.П.,  «В гості до бабусі Марусі» (інтегроване заняття для дітей раннього віку) – вихователь Липовська Н.С., «Усім дітям по казочці» (заняття з розвитку мовлення для дітей 5-го року життя з елементами казкотерапії) – вихователь Лесик В.М., «Хай у серці кожної дитини живе любов до Батьківщини» (інтегроване заняття з розвитку мовлення та зображувальної діяльності для дітей 5-го року життя) – вихователь  Назарчук Т.О.
          В закладі освіти існує практика педагогічного наставництва та взаємонавчання. Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 5 наставників і 5 молодих спеціалістів.
Педагогічні працівники взяли участь у Міжнародному онлайн семінарі «Оцінювання дошкільної освіти з погляду Чешської шкільної інспекції» та Міжнародному заняттю доброти, присвяченому Всесвітньому дню котів та отримали сертифікат.
Педагоги ДНЗ взяли участь у обласних онлайн заходах: семінарі-тренінгу «Інклюзивна компетентність керівника закладу освіти» (керівники закладів освіти), семінарі-практикуму «Індекс інклюзії: планування дій зі створення та розвитку інклюзивного закладу освіти» (керівники закладів освіти), семінарі для практичних психологів, вчителів-логопедів «командний підхід в організації корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзії», тренінгу «Технологія емоційно-цінністного ставлення особистості до себе. Профілактика емоційного та професійного вигорання» (педагоги), семінарах «Особливості мови, мовлення і спілкування дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії в закладах дошкільної освіти», «Інноваційна діяльність закладів дошкільної освіти: основні аспекти й зміст», «Особливості змісту і технології освіти сталого розвитку дітей дошкільного віку» (педагогічні працівники закладів дошкільної освіти).
Вихователь-методист Таратон Т.Я. взяла участь у Всеукраїнській школі для вихователів-методистів – членів ВГО АПДО «МетоПростір» на тему «Педагогічна рада: повноваження, особливості створення, учасники, цикли».
Педагоги ДНЗ взяли участь у районних онлайн заходах: інструктивно-методичній скайп-нараді «Внутрішня система забезпечення якості освіти» (заступники директорів та вихователі-методисти),  семінарі «Організаційно-методичний супровід освітньої діяльності ЗДО» (директори та вихователі-методисти ЗДО).
Практичний психолог Захарченко Т.І. взяла участь в обласному онлайн-семінарі в рамках діяльності «Школи медіаосвіти» «Терапія медіаграмотності» та районних онлайн-семінарах « Збереження психологічного здоровʼя учасників освітнього процесу в умовах дистанційного режиму роботи»   та    
« Підтримка та розвиток психологічного освітнього  середовища та збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу».
Запланований центром ПРПП ЛМР семінар вихователів закладів дошкільної освіти Лохвицької ОТГ та Сенчанської ОТГ на тему «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО  в літній оздоровчий період» відбувся в онлайн-режимі в червні 2021 року за участі  інструктора з фізичної культури Гарбери О.М.
2. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів.
Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.
Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичних фахових видань, найпопулярнішим є видавництво МЦФЕР, зокрема журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист ДНЗ», «Практичний психолог: дитячий садок», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», а також журнали «Дошкільне виховання» та «Вчитель-логопед».
У 2020-2021 н.р. продовжив роботу оновлений сайт ДНЗ.
Вихователь-методист Таратон Т.Я. постійно висвітлює роботу педагогічного колективу на сайті Лохвицької ОТГ та сайті ДНЗ, забезпечує участь колективу в міських та обласних онлайн заходах, надсилає матеріали на конкурси.
3.Результати моніторингу якості освіти.
Освітній процес в закладі дошкільної освіти відповідав вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.
Організована освітня діяльність здійснювалась з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу та особистісно-орієнтований підхід.
Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.
Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).
Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.
Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
Робота щодо реалізації завдань освітніх напрямів в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.
Дані логопедичного обстеження. На початок  навчального року вчителем-логопедом було обстежено 170  дітей середніх та старших груп, з них з вадами мовлення  108 дітей. До логопедичного кабінету було зараховано 54 дитини старшого дошкільного віку, 33 дитини середнього дошкільного віку, а решті дітей були розроблені завдання для занять вдома з батьками.
Заняття з дітьми проводяться індивідуально, або з  підгрупою дітей в ігровій формі, враховуючи індивідуальні особливості дітей.  Для занять в логопедичному кабінеті є все необхідне: навчальний матеріал, дидактичні ігри, вправи. 
В результаті проведення корекційної роботи позитивний результат наявний у  27 дітей ( з них 6 дітей  середнього дошкільного віку),  з рештою проводиться корекційна робота з постановки звуків, розвитку фонематичних процесів.
         Згідно річного плану роботи ДНЗ та плану роботи практичного психолога, з метою визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання, практичним психологом ДНЗ Захарченко Т.І. була проведена діагностика дітей щодо готовності до навчання в школі. Обстеження старших дошкільників проходило в ІІ етапи з грудня по травень 2021 року. Кількість і контингент досліджуваних: 74 дітей старшого дошкільного віку, з них – 31 дівчинка, 43 хлопчиків. Результати діагностичної роботи свідчать, що у 46% дітей високий рівень готовності до навчання у школі, у 29% дітей достатній рівень готовності до шкільного навчання, 14 % дітей мають середню готовність, у 11 % дітей низька готовність до школи. За результатами обстеження складена аналітична довідка з донесенням інформації  про результати до педагогічних працівників на педагогічній раді ДНЗ.
4. Забезпечення матеріально-технічних  та навчально-методичних умов.
В ДНЗ забезпечується архітектурна доступність території та будівлі, приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.
У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу: укомплектовані групові приміщення (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх освітніх потреб, площі приміщень), спортивна та музична зали, інші кабінети, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.
Простір закладу дошкільної освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.
5.  Забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов.
У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно довільної поведінки у здобувачів освіти.
Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
Згідно річного плану педагогічні працівники демонстрували практичні заняття та виховні заходи на високому професійному рівні, представляючи інноваційні технології природного розвитку дитини.
В  ДНЗ створено освітнє середовище, вільне від будь-яких насильства та дискримінації, заклад планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам булінгу. Освітнє середовище в дошкільному закладі є безпечним і психологічно комфортним для усіх учасників навчального процесу.
6. Взаємодія з батьками. Співпраця із закладами загальної, середньої освіти, іншими установами та організаціями.
Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагогами закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителем-логопедом постійно плануються та проводяться консультації для батьків «Вчимо дитину спілкуватися», «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки», «Щоб іграшка була корисною», «Виховання дружніх відносин у грі», «Дитина і дорожній рух» надаються інформаційні матеріали на актуальні теми. Батьки брали участь у спільних заходах: виготовлення святкових композицій до Великодня, писанок та крашанок для пасхального дерева. Спільно з батьками була організована природоохоронна акція «Посади дерево, кущ, квітку», «Допоможемо птахам», трудовий десант «Наш майданчик найчистіший».
Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів,
 іншими фахівцями з питань  організації роботи з учасниками освітнього процесу та вирішення проблемних питань.
План на літній оздоровчий період було виконано вцілому.
         Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану та визначити головну методичну мету  ДНЗ на 2021-2022  навчальний рік «Спрямувати зусилля учасників освітнього процесу на розвиток творчого потенціалу дитини, на своєчасне підтримання її досягнень, на процес формування досвіду дошкільника в різних видах діяльності  для забезпечення освітнього результату – компетентність дитини старшого дошкільного віку» та пріоритетні напрями освітньої роботи:
1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.
2. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
3. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
4. Формування патріотичної гідності та морального здоров’я у дітей дошкільного віку
5. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
6. Реалізація прав дітей з ООП на забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації ранньої інклюзії в ДНЗ.
7. Створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
8. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *