"Теремок", Лохвиця
Лохвицький район, Полтавська область

Річний план роботи

Річний план роботи

ДНЗ №1 «Теремок» м. Лохвиці

на 2020 - 2021 навчальний рік

Зміст

Розділ 1. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019 -2020

                   навчальний рік та завдання на 2020-2021 навчальний рік………..

Розділ 2. Методична робота з кадрами………………………………………..

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників…………...

Блок 2.2. Педагогічні ради……………………………………………………

Блок 2.3. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі

                  району  та області……………………………………………………

Розділ 3. Робота методичного кабінету………………………………………

Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота…………………………………

Блок 4.1. Робота з батьками…………………………………………………..

Блок 4.2. Співпраця зі школою……………………………………………….

Розділ 5. Адміністративно-господарська робота…………………………….

Блок 5.1. Створення розвивального  життєвого простору дитини…………

Блок 5.2. Виробничі наради ………………………………………………….

Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……………….

Додатки

Додаток №1. План-графік проведення свят та розваг у дошкільному

                           навчальному  закладі…………………………………………..

Додаток №2. Медико-профілактичні заходи  дошкільного навчального

                           закладу………………………………………………………….

Додаток №3. Річний план вчителя-логопеда……………………………….

Додаток №3. Річний план практичного психолога…………………………

Додаток №3. Річний план гуртка «Степ-денс»……………………………..

 

 

 

РОЗДІЛ 1

 

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2019-2020 навчальний рік та завдання                                 на 2020-2021 навчальний рік

 

            Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» знаходиться за адресою: 37200, м. Лохвиця, вул. Героїв України, 49-а,  Полтавська область. Розрахований на 284 місця.  Організація освітньої роботи в ДНЗ здійснюється відповідно до  Базового компонента дошкільної освіти. Педагогічний колектив працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Дитячий садок відвідує 278 дітей віком від 2-х до 7 років. Функціонує 13 вікових груп з денним режимом перебування дітей. ДНЗ працює з 7.00 до 17.30 за п’ятиденним робочим тижнем. Чергова група з 12-годинним перебуванням дітей (з 7.00  до 19.00).

Впродовж навчального 2019-2020 року педагогічний колектив здійснював свою роботу згідно річного плану з урахуванням змін, які відбулися в стані освіти, керуючись такими нормативними документами:

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про дошкільну освіту»
 4. Базовий компонент дошкільної освіти
 5. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»
 6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
 7. Статут ДНЗ
 8. Положення про ДНЗ
 9. Декларація прав дитини
 10. Конвенція про права дитини
 11. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. Наказом МОН від 16.06.2015 №641)
 12. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»
 13. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затв. Наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234)
 14. Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446).
 15.  Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (від 21.05.2020 № 25).
 16. Лист МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину» (від 23.04.2020 № 1/9-219).
 17. Лист МОН України «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (від 22.05.2020 № 1/9-269).
 18.  «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19» (матеріали ЮНІСЕФ).

 

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив налічує  72  працівники. Педагогічні  кадри закладу мають відповідну освіту.

 

Освітній рівень педагогічних працівників

 

 

Всього педагогічних працівників – 36

Вища освіта – 26

Середня спеціальна – 9

Вища освіта за фахом

Незакінчена вища за фахом

Вища не за фахом

Незакінчена вища не за фахом

Магістр

Бакалавр

Середня спеціальна за фахом

14

2

5

4

2

3

8

                 

 

Фаховий рівень педагогів

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Педагогічне звання вихователь-методист

5

1

7

19

2

 

Від 1 до 5років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 15 років

Від 15 до 20 років

Від 20 до 25 років

Від 25 до 30 років

Від 30 до 40 років

8

8

9

1

1

2

5

Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:

 

Упродовж 2019-2020 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Збереження та зміцнення здоровʼя, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки» і головних річних завдань:

 1. Спрямувати освітню роботу на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтовного підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
 2. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 3. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами на основі педагогіки партнерства, що базується на принципах взаємовигоди, відкритості, добровільності, унормованості.
 4. Сприяти формуванню в дітей моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: економічну стабільність, екологічну цілісність, соціальне благополуччя.
 5. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

 

          Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно-орієнтовну модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.

 

Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

 

        Згідно річного плану педагогічні працівники демонстрували практичні заняття та виховні заходи на високому професійному рівні, представляючи інноваційні технології природного розвитку дитини.

 

        Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО у 2020 році в онлайн режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.

 

        Курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователь Волощенко І.М., вихователь Литвиненко В.О., вихователь Павленко Л.А. згідно графіка у вересні-листопаді 2020 року заплановано курси вихователя Покась Н.Г., вихователя Різник О.М., вихователя Назарчук Т.О., вихователя  Йовжій М.В.

        Проведена чергова атестація. За її результатами  педагогам встановлені  кваліфікаційній категорії  :

 1. Таратон Тетяні Ярославівні, вихователю-методисту, – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії».
 2. Колісник Галині Іванівні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 3. Гарбері Оксані Миколаївні, інструктору з фізичної культури, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст»  та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист».
 4. Дейнеці Тамарі Вікторівні, музичному керівнику, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії».

 

        З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів,  забезпечується участь у роботі районних методичних об’єднань, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Систематично здійснюється контроль за самоосвітою педагогів. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.

 

        Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Цікавий світ з LEGO» (вихователь-методист Таратон  Т.Я., вихователь Павленко Л.А.), «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки дошкільників» (вихователь-методист Таратон Т.Я., практичний психолог Захарченко Т.І.), «У світі народних казок» (практичний психолог Захарченко Т.І., вихователь Туник Л.І.). Сестра медична старша провела  семінар-практикум «Невідкладні стани. Надання першої допомоги».

Проведено відкриті покази: «Листя осіннє в повітрі кружляє, килимом пишним  під ноги лягає» – вихователь Німченко Л.М., музичний керівник Пономаренко І.О., «Подорож на автобусах»  – вихователь Литвиненко В.О., «Засніжена ялинка» – вихователь Колісник Г.І., «Краса зимового лісу» –  вихователь Голота С.І. Заплановані відкриті покази вихователів Йовжій М.В., Павленко Л.А., Липовської Н.С., Бган М.М., Назарчук Т.О., Лесик В.М., вчителя – логопеда Царинної О.М., музичного керівника Дейнеки Т.В. перенесені на 2020-2021 н.р. в звязку з карантинними заходами.

         На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020» творча група ДНЗ розробила перспективний план з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку відповідно до парціальної програми «Україна – моя батьківщина» для подальшої реалізації її завдань в освітньо-виховному процесі.

Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 5 наставників і 5 молодих спеціалістів.

Запланований РМК відділу освіти Лохвицької РДА семінар вихователів закладів дошкільної освіти Лохвицького району, Лохвицької ОТГ та Сенчанської ОТГ на тему «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО» відтерміновано в зв’язку  із запровадженими в країні карантинними заходами.

Педагоги ДНЗ взяли участь у роботі: районного семінару в ДНЗ «Ромашка» с. Вирішальне «Імідж сучасного педагога ДНЗ» (Різник О.М., Таратон Т.Я.), районного тренінгу «Лего і дошкілля» в Лохвицькій гімназії №1 (Таратон Т.Я.), районного семінару директорів та вихователів-методистів ЗДО,  в ДНЗ «Малятко» м. Заводське «Організація освітнього процесу за програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», районного семінару музичних керівників ЗДО  «Упровадження у освітню роботу ЗДО методу ініціативної творчої групи з питання впливу оформлення середовища та музичного виховання на творчий розвиток дошкільника» (Дейнека Т.В.), засідання студії Мето ПРостіР для вихователів-методистів з питань безперервного професійного вдосконалення «Методичний кабінет ЗДО: функції, документи, діяльність»              (м. Миколаїв, Таратон Т.Я.), регіональний семінар на базі ДНЗ №1 «Теремок» з обміну досвідом роботи дошкілля Лохвиччини та працівників дошкільної освіти Хорольського району.

На виконання Листа МОН України «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2019-2020 н.р. 4 вересня в ДНЗ №1 «Теремок» було організовано загальні збори батьків вихованців старшого дошкільного віку на тему «Завдання ДНЗ у новому навчальному році». Перед присутніми виступили: завідуюча ДНЗ №1 «Теремок» Клименко В.І. з доповіддю «Умови, що створені в ДНЗ для вирішення завдань освітньої роботи з дітьми, готовність закладу до роботи в новому навчальному році», вихователь Німченко Л.М. з інформацією «Показники компетентності дітей старшого дошкільника на кінець навчального року згідно вимог програми «Впевнений старт»», вчитель-логопед Царинна О.М. з порадами «Логопедичні рекомендації батькам дітей старшого дошкільного віку», інструктор з фізичної культури Гарбера О.М. з виступом «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ і вдома», практичний психолог Захарченко Т.І. з інформацією «Готовність дитини до школи. Психологічний аспект», вчителя гімназій №1 Залужну Н.І. з інформацією на тему «Нова українська школа. Особливості навчання дітей».

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України і реалізуються Державною базовою програмою. Згідно до цих вимог працівники ДНЗ в роботі з дітьми раннього віку керуються Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Так  18.09.2019 року в ДНЗ №1 «Теремок» відбулися загальні збори батьків  дітей груп раннього віку. Перед присутніми виступили: завідуюча ДНЗ Клименко В.І. з інформацією «Про роботу закладу», вихователь групи раннього віку Чепурко В.Г. з доповіддю «Показники компетентності дітей раннього віку згідно вимог програми», сестра медична старша                 Кривенко Н.І. з інформацією «Гігієна – запорука здоров’я». практичний психолог Захарченко Т.І. з порадами для батьків «Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ». Батьки мали змогу поставити запитання, що їх хвилюють, до виступаючих.

Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

 

Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичних фахових видань, найпопулярнішим є видавництво МЦФЕР, зокрема журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист ДНЗ», «Практичний психолог: дитячий садок», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», а також журнали «Дошкільне виховання» та «Вчитель-логопед».

 

У 2019-2020 н.р. відновив роботу оновлений сайт.

Вихователь-методист Таратон Т.Я. постійно висвітлює роботу педагогічного колективу на сайті Лохвицької міської ради, забезпечує участь колективу в міських та обласних заходах, надсилає матеріали на фотоконкурси

 План на літній оздоровчий період було виконано вцілому.

 

         Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану та визначити головну методичну мету  ДНЗ на 2020-2021  навчальний рік «Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку» та пріоритетні напрями освітньої роботи:

 

 1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої

моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.

 1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.
 2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій (2020-2021 оголошено Роком математики).
 3. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
 4. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
 5. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

Методична робота з кадрами

 

БЛОК 2.1.

 Підвищення професійної компетентності працівників

 

№ п/п

Заходи

Термін 

Відповідальні

Примітка

1.

 

 

 

 

Продовжувати  реалізацію Базового компетентна дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України

Протягом року

 

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

 

2.

 

Забезпечувати проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації

Протягом року

Вихователь-методист

 

3.

 

 

 

З метою підвищення  ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи

Постійно

 

 

 

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист, практичний психолог

 

4.

 

 

Систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів

Протягом року

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

5.

 

 

 

 

 

Продовжувати роботу творчої групи по впровадженню в роботу закладу Програми національно-патріотичного виховання дітей  дошкільного віку «Україна – моя  Батьківщина»

Протягом року

 

 

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист, творча група

 

 

6.

 

 

 

 

 

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу, призначити наставників над молодими спеціалістами

Протягом року

 

 

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист, педагоги

 

7.

 

 

Організувати взаємовідвідування занять між колегами

 

Протягом року

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

8.

 

Здійснювати огляд періодичної

преси та знайомство з новинками методичної літератури

Постійно

Завідувачка

ДНЗ, вихователь-методист, педагоги

 

9.

 

 

Проводити педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання

 

Періодично на протязі навчального року

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист, педагоги

 

10.

 

 

 

Забезпечити участь педагогів у роботі районних методичних об’єднань

Протягом року

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

11.

Провести психологічне обстеження старших дошкільників на предмет готовності до шкільного навчання

За планом

 

 

 

 

Вихователь-методист, практичний психолог

 

12.

 

 

 

 

Брати участь у різноманітних конкурсах районного, обласного та всеукраїнського рівнів

Постійно

 

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист, педагоги

 

13.

Організувати проведення «Днів

та тижнів безпеки» в ДНЗ

 

Згідно плану

Завідувачка ДНЗ, вихователь- методист, педагоги

 

14.

 

 

Продовжити роботу по своєчасному та змістовному оновленню сайту ДНЗ 

 

Постійно

 

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист, педагоги

 

15.

Організувати вивчення та поширення кращого та перспективного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку свого ДНЗ, районного або міського

 

Протягом року

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

16.

Систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу в ДНЗ

 

Щомісяця

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

17.

Систематично аналізувати якість педагогічного процесу та стан реалізації річних завдань ДНЗ

Щомісяця

Завідувачка ДНЗ, вихователь-методист

 

18.

Організовувати цикл групових та індивідуальних консультацій для педагогічних працівників відповідно до плану методичної роботи

 

Протягом року

Вихователь-методист

 

19.

Організовувати обмін інформацією з курсів підвищення кваліфікації, методичних об’єднань, семінарів, конференцій

 

Протягом року

Педагоги

 

Логін: *

Пароль: *