"Теремок", Лохвиця
Лохвицький район, Полтавська область

Завдання ДНЗ на навчальний рік

Головним завданням ДНЗ «Теремок» є:

Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей, розкриття в них позитивних природніх нахилів, здібностей і обдарувань, формування вмінь і навичок для навчання в школі.

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу ДНЗ:

  1. Забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей через упровадження в систему роботи інноваційних педагогічних технологій природного розвитку дитини.
  2. Виховання патріотичних почуттів у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дошкільника.
  3. Систематизація роботи з формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку через валеологічну освіту, фізкультурно-спортивну діяльність із використанням інноваційних здоров’язберігаючих технологій.

Головну методичну мету ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік:

«Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку»

Пріоритетні напрями освітньої роботи на 2019-2020 навчальний рік:

  1. Спрямувати освітню роботу на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтовного підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
  2. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
  3. Створити оптимальні умови для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій.
  4. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами на основі педагогіки партнерства, що базується на принципах взаємовигоди, відкритості, добровільності, унормованості.
  5. Сприяти формуванню в дітей моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: економічну стабільність, екологічну цілісність, соціальне благополуччя.
  6. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

Логін: *

Пароль: *