"Теремок", Лохвиця
Лохвицький район, Полтавська область

Звіт керівника

Річний звіт керівника про діяльність та підсумки роботи

дошкільного навчального закладу №1 «Теремок»

м. Лохвиці Лохвицької міської ради

за 2020-2021 н.р.

 

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і  ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

підвищення відкритості дошкільного закладу;

задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;

інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;

проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи.

Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» Лохвицької  міської ради  у своїй діяльності керується:

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про дошкільну освіту»
 4. Базовий компонент дошкільної освіти
 5. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»
 6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
 7. Статут ДНЗ
 8. Положення про ДНЗ
 9. Декларація прав дитини
 10. Конвенція про права дитини
 11. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. Наказом МОН від 16.06.2015 №641)
 12. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»
 13. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затв. Наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234)
 14. Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446).
 15.  Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (від 21.05.2020 № 25).
 16. Лист МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину» (від 23.04.2020 № 1/9-219).
 17. Лист МОН України «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (від 22.05.2020 № 1/9-269).
 18.  «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19» (матеріали ЮНІСЕФ).

Засновником дошкільного закладу є Лохвицька  міська рада, яка здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування. 

ДНЗ №1 «Теремок» функціонує з 1988 року.

Знаходиться за адресою:

м. Лохвиця, Полтавської обл., вул. Героїв України,49 а.

Головна мета діяльності  ДНЗ №1 «Теремок»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 284 місць.

Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з   7.00  до 17.30  та роботою двох чергових груп з режимом роботи з 7.00 до 19.00.

Функціонує – 13 груп, які відвідує 282 дітей  віком від 2 до 7 років.

Групи  раннього  віку (2-3 р.): 3 групи -49 дітей;

Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 3 групи – 72 дітей;

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 4 групи – 85 дітей;

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 3 групи – 76 дітей.

 

Кадрове забезпечення ДНЗ

 

Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту» ст. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідувач ДНЗ на посади педагогічних працівників приймаю осіб, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту).

Дошкільний  навчальний заклад №1 «Теремок» укомплектований педагогічними кадрами на 100%   та обслуговуючим персоналом (100%). 

У дошкільному закладі працює  72 працівники, освітню роботу з дітьми здійснюють   36 педагогів, із них 1 завідувач, 28  вихователів, 3 музичний керівник , інструктор  з фізкультури, практичний психолог, вчитель - логопед,  вихователь - методист.

 

Освітній рівень педагогічних працівників

 

 

Всього педагогічних працівників – 36

Вища освіта – 26

Середня спеціальна – 9

Вища освіта за фахом

Незакінчена вища за фахом

Вища не за фахом

Незакінчена вища не за фахом

Магістр

Бакалавр

Середня спеціальна за фахом

16

2

5

4

 

3

8

                 

 

Фаховий рівень педагогів

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Педагогічне звання вихователь-методист

5

1

7

19

2

 

Від 1 до 5років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 15 років

Від 15 до 20 років

Від 20 до 25 років

Від 25 до 30 років

Від 30 до 40 років

8

8

9

1

1

2

5

 

 

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом завідувача на початку навчального року. Адміністрація ДНЗ №1 диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених  педагогів-майстрів, створюючи належні умови для розкриття їх творчого та професійного потенціалу. З метою підвищення професійного рівня молодих спеціалістів-педагогів працює «Школа молодого педагога»,  керівником є вихователь-методист Ложечник Н.В.

В школі молодого педагога в 2019-2020 н.р. працювало 5 наставників і 5 молодих спеціалістів.

Чотири  педагогічних працівники знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Відповідно до ст.32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855),  на виконання наказу відділу освіти Лохвицької  районної державної адміністрації «Про атестацію педагогічних працівників» (від 02.09.2019р. № 312). У 2019-2020 навчальному році» та згідно перспективного плану в дошкільному навчальному закладі курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователь Волощенко І.М., вихователь Литвиненко В.О., вихователь Павленко Л.А. згідно графіка у вересні-листопаді 2020 року заплановано курси вихователя Покась Н.Г., вихователя Різник О.М., вихователя Назарчук Т.О., вихователя  Йовжій М.В. Згідно графіка у вересні- листопаді 2020 року пройдуть курси підвищення кваліфікації  ще 4 педагоги.

У 2019-2020 н.р. атестовано 4 педагогічних працівники, за  її результатами педагогам встановлені відповідні кваліфікаційні категорії.

 

Організація освітнього процесу у ДНЗ

 

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в ДНЗ працюють методична та психологічна служби, логопедичний кабінет.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу  в 2019- 2020 навчальноу році здійснювалась відповідно до інструктивно- методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному  році»№19-419 від 02.07 2019. Для програмно- методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувались переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої роботи за 2018-2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання  таких пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2019- 2020 навчальний рік:

 1. Спрямувати освітню роботу на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтовного підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
 2. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 3. Створити оптимальні  умови для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
 4. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами на основі педагогіки партнерства, що базується на принципах взаємовигоди, відкритості, добровільності, унормованості.
 5. Сприяти формуванню в дітей моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: економічну стабільність, екологічну цілісність, соціальне благополуччя.
 6. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно-орієнтовну модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.

Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

        Згідно річного плану педагогічні працівники демонстрували практичні заняття та виховні заходи на високому професійному рівні, представляючи інноваційні технології природного розвитку дитини.

         Незважаючи на стан жорстких карантинних заходів, пов'язаних з                 «СOVID-19»  педагоги закладу  впроваджували дистанційні форми спілкування з батьками, застосовуючи мобільні додатки Messenger, Viber, Faceвook. Дякуємо батькам, які стали союзниками у налагодженні дистанційного начання і підтримали педагогів у цьому незвичному освітньому процесі.

        Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО у 2020 році в онлайн  режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів,  забезпечується участь у роботі районних методичних об’єднань, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Систематично здійснюється контроль за самоосвітою педагогів. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.

        Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Цікавий світ з LEGO» (вихователь-методист Таратон  Т.Я., вихователь Павленко Л.А.), «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки дошкільників» (вихователь-методист Таратон Т.Я., практичний психолог Захарченко Т.І.), «У світі народних казок» (практичний психолог Захарченко Т.І., вихователь Туник Л.І.). Сестра медична старша Кривенко Н.І. провела  семінар-практикум «Невідкладні стани. Надання першої допомоги».

Проведено відкриті покази: «Листя осіннє в повітрі кружляє, килимом пишним  під ноги лягає» – вихователь Німченко Л.М., музичний керівник Пономаренко І.О., «Подорож на автобусах»  – вихователь Литвиненко В.О., «Засніжена ялинка» – вихователь Колісник Г.І., «Краса зимового лісу» –  вихователь Голота С.І. Заплановані відкриті покази вихователів Йовжій М.В., Павленко Л.А., Липовської Н.С., Бган М.М., Назарчук Т.О., Лесик В.М., вчителя – логопеда Царинної О.М., музичного керівника Дейнеки Т.В. перенесені на 2020-2021 н.р. в звязку з карантинними заходами.

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020» творча група ДНЗ розробила перспективний план з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку відповідно до парціальної програми «Україна – моя батьківщина» для подальшої реалізації її завдань в освітньо-виховному процесі.

Запланований РМК відділу освіти Лохвицької РДА семінар вихователів закладів дошкільної освіти Лохвицького району, Лохвицької ОТГ та Сенчанської ОТГ на тему «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО» відтерміновано в зв’язку  із запровадженими в країні карантинними заходами.

Педагоги ДНЗ взяли участь у роботі: районного семінару в ДНЗ «Ромашка» с. Вирішальне «Імідж сучасного педагога ДНЗ» (Різник О.М., Таратон Т.Я.), районного тренінгу «Лего і дошкілля» в Лохвицькій гімназії №1 (Таратон Т.Я.), районного семінару директорів та вихователів-методистів ЗДО,  в ДНЗ «Малятко» м. Заводське «Організація освітнього процесу за програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», районного семінару музичних керівників ЗДО  «Упровадження у освітню роботу ЗДО методу ініціативної творчої групи з питання впливу оформлення середовища та музичного виховання на творчий розвиток дошкільника» (Дейнека Т.В.), засідання студії Мето ПРостіР для вихователів-методистів з питань безперервного професійного вдосконалення «Методичний кабінет ЗДО: функції, документи, діяльність»              (м. Миколаїв, Таратон Т.Я.), регіональний семінар на базі ДНЗ №1 «Теремок» з обміну досвідом роботи дошкілля Лохвиччини та працівників дошкільної освіти Хорольського району.

Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичних фахових видань, найпопулярнішим є видавництво МЦФЕР, зокрема журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист ДНЗ», «Практичний психолог: дитячий садок», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», а також журнали «Дошкільне виховання» та «Вчитель-логопед».

У 2019-2020 н.р. відновив роботу оновлений сайт.

 

Організація харчування

 

На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОНУ  та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165).

У дошкільному закладі організовано 3-разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи ДНЗ. Всього харчувалося 282 дітей.

Вартість харчування дитини на день у закладі 25,00 гр.:

 • 60% - за рахунок батьківської плати;
 • 40 % - за рахунок коштів загального фонду бюджету Лохвицької міської обʼєднаної територіальної громади.

З пільгової категорії безкоштовно харчується - 42 дітей:

дитина, батьки яких мають статус  учасника бойових дій – 5,

дитина  з сімї вимушених переселенців – 3,

дитина-чорнобилець – 2,

дитина-сирота, або дитина, позбавлена батьківського піклування – 1

дитина інвалід – 2

дитина, батьки якої мають статус «малозабезпеченої сімʼї» – 29  

дитина, батьки якої мають статус «багатодітної  сімʼї» (50 % від вартості плати за харчування) – 18. 

Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестри медичні старші.  Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням. Комірник своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного навчального закладу та погодженого з управлінням Держпродспоживслужби в Лохвицькому районі.  Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розкладки на наступний день. До дошкільного навчального закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.  Медична сестра вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції. Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби. У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі. Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню-розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.

В закладі  згідно наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012р. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» створено робочу групу. Підготовлено пакет офіційної документації з вимогами щодо безпеки та якості продукції. Проводиться регулярна робота по впровадженню відповідних форм документування, яка підтверджує функціонування системи НАССР. Затверджено функції робочої групи  і робочий план з розподілом обов’язків між членами групи. Також робочою групою буде проводитись аналіз з безпеки і якості продукції, що готується на харчоблоці ДНЗ, ефективності системи НАССР.

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму,  формують стійкі культурно-гігієнічні навички.

 

Організація медико-профілактичної роботи

 

Роботу даного напрямку у закладі здійснюють сестри медичні старші. План роботи медичної служби на 2019-2020 н.р. виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ - щоквартально, в групах раннього віку - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться різнопланові заходи.

         1. У період сезонного підйому захворюваності впроваджуємо комплекс спеціальних заходів:

- проводиться  с-вітамінізація ІІІ страв;

- вживання цибулі та часнику до І страв;

- вживання вітаміну С (чай з лимоном);

- вживання фруктових соків, компотів з фруктів, вирощених на території закладу.

2.  В цілях профілактики хвороб та укріплення здоровʼя дітей   в садочку функціонує «Оздоровча вітальня», де старші медичні сестри (Кривенко Н.І., Іванина Ю.О.) проводять з дітьми груп старшого дошкільного віку різні види масажу.

Медичний персонал та педагоги ДНЗ систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.

 

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1988 році,  нині на базі нашого закладу у рамках програми президента України «Велике будівництво»  проводяться роботи з реалізації ініційованого Лохвицькою міською радою проєкта «Реконструкція основної будівлі ДНЗ №1 «Теремок» (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення)  по вул. Героїв України, 49 а  в м. Лохвиця».  На даний час підрядники  монтують касетні навісні системи вентиляційного фасаду будівлі (забудовник): ТОВ «Гадячбудмонтаж». Замовник будівництва: Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

         До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова, спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу, лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю.

В закладі працює музична зала,  спортивна зала, обладнано методичний та психологічний кабінет, кабінет логопеда. Створено умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет.

Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».  «Бюджетний запит щодо забезпечення в ДНЗ №1 «Теремок» м. Лохвиці, що належить до спільної власності Лохвицької міської ради»  щороку подається  до відділу освіти виконавчого  комітету Лохвицької міської ради.

Тетиторія дошкільного закладу має металевий паркан, зручний  під’їзд для паркування автомобілів з центрального входу до закладу, по периметру території  захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в належному стані, постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.  

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створенню комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки, казкові куточки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок. Щовесни проводимо акцію «Садочок наш чудовим стане у барвах квітів і дерев», до якої залучаємо батьків, всіх працівників.

На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих фруктів,  овочів, соків. Його утримання  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо їх утримання.

Асфальтне покриття на заїзній дорозі до закладу в належному стані. Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.     На території закладу розміщено   спортивний майданчик.  Влітку проведений поточний ремонт по  фарбуванню  спортивного обладнання та обладнання ігрових майданчиків.    Комплектування спортивного майданчика дає можливість на належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання дошкільників.   

Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені  ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці.  Обладнання на  групових ділянках  та спортивному майданчику розміщено доцільно,  надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання. Всі групові кімнати та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог. Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.                    

В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою водою. В цілому  технологічне обладнання в дошкільному закладі  працює,  підтримується  його використання  в безперебійному режимі.

У 2019 р. зроблено капітальний ремонт водопроводу, каналізації:

 • Заміна металевих труб водопроводу на металопластикові в групах молодшого дошкільного віку №3, старшого дошкільного віку №1, молодшого дошкільного віку №2.
 • Заміна металевих каналізаційних труб Ø 50 мм на пласмасові в туалетах в групах старшого дошкільного віку №2, молодшого дошкільного віку №3, молодшого дошкільного віку №2, встановлено унітаз-комплект в групі середнього дошкільного віку №2.
 • Капітальний ремонт водопроводу, каналізації та встановлення змішувачів на харчоблоці.
 • Заміна металевих труб Ø опалювальної системи підвального приміщення на пласмасові та їх ізоляція.
 • Заміна деревʼяних на пластикові вікна в підвальному приміщенні.

Придбано обладнання та електроінструменти:

 • Принтер кольоровий Саnon PIХМА Ø3411 – 1 шт.
 • Шліфмашинка ленточна – 1 шт.
 • Ноутбук – 1 шт.
 • Люк каналізаційний пласмасовий – 1 шт.
 • Праска Liberty C2445 – 1 шт.
 • Стіл тумба – 1 шт.
 • Мийка виробнича подвійна – 1 шт.
 • Стіл виробничий – 1 шт.
 • Електронні ваги – 1 шт.
 • Контейнери для заморозки – 2 шт.
 • Перфоратор Старт СП – 1 шт.
 • Шуруповерт сетевий – 1 шт.
 • Пральна машина LQ F 2J3 HN – 1 шт.

Згідно вимог  по системі НАССР було поновлено кухонний інвентар на харчоблоці:

 • ножі та розробні дошки;
 • миски для отримання продуктів;
 • відра з кришками для сміття;
 • кострулі;
 • роздаточні черпаки;
 • чайники
 • друшляки.

Мякий інвентар:

 1. Халати робочі 26×135=3510
 2. Костюми поварські 3×420=1260
 3. Шапочки медичні 6×50= 300

 

За спонсорські кошти  придбано:

 • Полове покриття 619 грн.
 • Штори 18 м. – 2484 грн.

За сприяння батьків було придбано фотоштори у музичний зал на суму 2744 гр., отримано продукти харчування  (картопля) на суму 18450 гр. За  додаткові кошти, зароблені закладом (це використання вирощених на території овочів, фруктів: вишень, абрикос, слив, яблук, винограду, смородини, капусти) придбали методичні посібники, атрибути для оформлення музичної зали до різних свят.

 

Охорона праці та  безпека життєдіяльності, соціальні пільги та гарантії

 

Організація роботи з  охорони праці в дошкільному навчальному закладі № 1 проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці»,  «Положення про організацію роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:

охорона праці та  безпека життєдіяльності; пожежна безпека; дитячий травматизм.

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках:

із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.

 Проводиться системна робота щодо забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ДНЗ. Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.  Раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації». Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно до  нормативних  вимог. Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з організаційним комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я учасників освітнього процесу.

Робота зі створення належних умов для праці педагогів та обслуговуючого персоналу  у дошкільному закладі проводиться постійно та систематично. Керівництво закладу працює у постійному співробітництві з організаційним комітетом, відповідно до колективного договору. Для стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та за інші досягнення  застосовувались заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

Всім працівникам виплачена матеріальна допомога на оздоровлення та відповідно до Колективного договору дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці, Положення про преміювання  працівників освіти № 102 від 15.04.1993 року  та  рішення  зборів трудового колективу (протокол № 1 від 03.12.2019 року) всі працівники закладу премійовані в розмірі посадового окладу за сумлінне виконання посадових обов’язків та в зв’язку із відзначенням Всеукраїнського дня Дошкілля,  Новорічних свят. Щодо медичного огляду працівників, то згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України 24.03.2016р. №234, зареєстрованого в Міністерстві юстицій України 14.04.2016р. за № 563/28693, кожен працівник закладу за планом два рази на рік проходить обовʼязковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 

Співпраця з сім'єю та громадськими організаціями                                                  &

Логін: *

Пароль: *