ЗДО №1 "Теремок" м. Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Завдання ЗДО на навчальний рік

Головним завданням ЗДО «Теремок» є:

Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей, розкриття в них позитивних природніх нахилів, здібностей і обдарувань, формування вмінь і навичок для навчання в школі.

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу ЗДО:

  1. Забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей через упровадження в систему роботи інноваційних педагогічних технологій природного розвитку дитини.
  2. Виховання патріотичних почуттів у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дошкільника.
  3. Систематизація роботи з формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку через валеологічну освіту, фізкультурно-спортивну діяльність із використанням інноваційних здоров’язберігаючих технологій.

Головну методичну мету ЗДО на 2023-2024 навчальний рік:

«Спрямувати зусилля учасників освітнього процесу на розвиток творчого потенціалу дитини, на своєчасне підтримання її досягнень, на процес формування досвіду дошкільника в різних видах діяльності  для забезпечення освітнього результату – компетентність дитини старшого дошкільного віку» 

Пріоритетні напрями освітньої роботи на 2023-2024 навчальний рік:

1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.

2.  Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.

3. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій

4. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ЗДО, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.

5. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .

6. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

 

Логін: *

Пароль: *