ЗДО №1 "Теремок" м. Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Охорона праці

Перелік інструкцій з охорони праці
згідно штатного розпису
 1.     «Інструкція №1 з ОП для директора ЗДО»
 2.     «Інструкція №2 з ОП для вихователя-методиста»
 3.     «Інструкція  №3 з ОП для вихователя»
 4.     «Інструкція №4 з ОП для практичного психолога»
 5.     «Інструкція №5 з ОП для вчителя-логопеда»
 6.     «Інструкція №6 з ОП для інструктора з фізичної культури»
 7.     «Інструкція №7 з ОП для музичного керівника»
 8.     «Інструкція №8 з ОП для сестри медичної старшої»
 9.     «Інструкція №9 з ОП для заступника завідувача господарства»
 10. «Інструкція №10 з ОП для комірника»
 11. «Інструкція №11 з ОП для помічника вихователя»
 12.  «Інструкція №12 з ОП для прибиральника службових приміщень»
 13. «Інструкція №13 з ОП для кастелянки»
 14.  «Інструкція №14 з ОП для машиніста з прання та ремонту спецодягу (білизни)»
 15.  «Інструкція №15 з ОП для кухара»
 16.  «Інструкція №16 з ОП для підсобного робітника»
 17.  «Інструкція №17 з ОП для робітника з комплексного  обслуговування й ремонту будівель»
 18.  «Інструкція №18 з ОП для сторожа»
 19.  «Інструкція №19 з ОП для двірника»
 20.  «Інструкція №20 з ОП для діловода»
 21.  «Інструкція №21 з ОП вступного інструктажу з питань охорони праці»
 22.  «Інструкція №22 з ОП щодо надання першої долікарської допомоги»
 23.  «Інструкція №23 з ОП щодо пожежної безпеки»
 24.  «Інструкція №24 з ОП під час проведення ремонтних робіт»
 25.  «Інструкція №25 з ОП під час організації прогулянки в ДНЗ»
 26.  «Інструкція №26 з ОП під час проведення масових заходів»
 27.  «Інструкція №27 з ОП для машиніста (кочегара) котельні»
 28. «Інструкція з ОП для асистента вихователя»
 29. «Інструкція з ОП для сестри медичної з дієтичного харчування»
 30. «Інструкція з БЖ під час воєнного стану»
 31. «Інструкція з ОП щодо пожежної безпеки в захисній споруді»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ _________________________
(посада роботодавця і
______________________________
найменування підприємства )
_____________________№ _______
(число, місяць, рік)
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 3
ДЛЯ ВИХОВАТЕЛЯ
 1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності вихователя.
1.2. До роботи вихователем закладу дошкільної освіти (далі вихователем ) допускається особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом установленої форми (дипломом).
1.3. Під час влаштування на роботу вихователь проходить попередній медичний огляд, у подальшій роботі медичні огляди проходить періодично два рази на рік.
1.4. Вихователь проходить інструктажі з охорони праці: вступний (при влаштуванні на роботу), первинний – на робочому місці, повторний (не рідше одного разу на 6 місяців).
1.5. Якщо буде потреба (разове виконання завдань, не пов'язаних з основною роботою), проходить цільовий інструктаж, а при зміні умов праці й нормативних правових актів з охорони праці, а також при нещасному випадку – позаплановий інструктаж.
1.6. Перед допуском до самостійної роботи вихователь проходить інструктаж:
- з пожежної безпеки в обсязі інструкції з пожежної безпеки. Вихователь повинен знати порядок утримання території ЗДО, його приміщень ( у т.ч. евакуаційних шляхів), заходів щодо пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів і т.п.
- з надання медичної допомоги в обсязі інструкції першої долі карської допомоги потерпілим при нещасних випадках. Вихователь повинен мати практичні навички надання першої медичної допомоги, знати місцезнаходження аптечки з медикаментами і перев'язочним матеріалом.;
1.7. Вихователь дотримується затвердженого в ЗДО режиму праці й відпочинку, а також вимагає його дотримання від вихованців та колег.
1.8. У приміщенні для занять заборонене використання будь-яких предметів і рослин (отруйних, колючих), які можуть негативно позначитися на здоров'ї дітей.
1.9. Під час виконання своїх обов'язків вихователь піддається діям наступних небезпечних і шкідливих факторів:
- психофізіологічна напруга;
- висока концентрація уваги;
- електронебезпека;
- пожежонебезпека;
- порушення мікрокліматичних умов у навчальному приміщенні;
- тривалі статичні навантаження.
1.10. Якщо у ході навчального процесу на вихователя діють негативні фактори, вплив яких можна зменшити тільки за рахунок засобів індивідуального захисту, вони повинні бути видані вихователю відповідно до нормативних правових актів з охорони праці залежно від характеру впливу й виду негативного фактора.
1.11. Вихователь оперативно повідомляє завідувачку ЗДО або методиста про всі недоліки в забезпеченні навчально-виховного процесу, що впливають негативно на стан здоров'я дітей, а також підвищують імовірність аварійної ситуації закладу дошкільної освіти.
1.12. Вихователь вносить пропозицію щодо поліпшення й оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу для включення їх в угоду з охорони праці.
1.13. Вихователь негайно повідомляє завідувачку ЗДО про кожен нещасний випадок з дітками та співробітниками. При нещасних випадках першочергові дії спрямовують на надання допомоги потерпілим і забезпечення безпеки дітей.
1.14. Вихователь несе персональну відповідальність за життя та здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу.
1.15. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється згідно з законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Кодексом законів про працю та іншими нормативними актами про охорону праці.
1.16. Знання й виконання вимог інструкції є посадовими обов'язками вихователя, а їхнє недотримання – порушенням трудової дисципліни, що веде до відповідальності, установленої законодавством України (дисциплінарна, матеріальна, карна).
 1. Вимоги до безпеки перед початком роботи
2.1. Оглянути своє робоче місце, територію закладу дошкільної освіти (ігровий, спортивний майданчики) та кабінет з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів.
2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, ужити заходів щодо їх усунення, а при потребі – повідомити завідувачку ДНЗ або особу, яка її замінює.
2.3. Вимагати дотримання мікроклімату в навчальному кабінеті відповідно до санітарно-гігієнічних норм.
2.4. Не переобладнувати кабінет без дозволу спеціальної комісії.
2.5. Забезпечувати дотримання охорони праці під час проведення занять, а також правил техніки безпеки і протипожежного захисту, проводити інструктаж дітей з безпеки життєдіяльності.
2.6. Оперативно повідомляти адміністрацію про кожен нещасний випадок, здійснювати заходи щодо надання першої медичної допомоги.
2.7. Перед початком занять у навчальному приміщенні перевірити, як організовані робочі місця для дітей, а саме: відповідність нормам з охорони праці, правилам техніки безпеки й виробничої санітарії, а також віковим особливостям дітей.
2.8. Перевірити розміщення меблів у кабінеті і його укомплектованість з погляду своєї безпеки й безпеки дітей при проведенні навчально-виховного процесу.
2.9. Перед допуском дітей у приміщення для занять, зовнішнім оглядом перевірити корпуси та кришки електричних вимикачів і розеток на відсутність сколів і тріщин, а також оголених контактів проводів.
2.10. При необхідності використання устаткування, інструментів, пристосувань перевірити їхню справність, наявність захисних засобів, відсутність травмонебезпечних ознак.
2.11. На початку нового навчального року провести з дітьми інструктаж з безпеки життєдіяльності, зробивши відповідний запис на сторінці журналу відвідування. При проведенні будь-яких занять активно пропагувати правильне ставлення до питань безпеки життєдіяльності (правила дорожнього руху, поводження в побуті, у громадських місцях і т.п.) і охорони праці.
2.12. При будь-яких порушеннях норм охорони праці в приміщенні для занять не приступати до роботи з дітьми до усунення виявлених недоліків, що загрожують життю та здоров'ю дітей.
2.13. Оперативно довести до відома завідувачку ЗДО про причини відміни занять в груповій кімнаті.
 1. Вимоги до безпеки під час роботи
3.1. Нести відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців закладу дошкільної освіти під час навчально-виховного процесу.
3.2. Забезпечувати проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
3.3. Проводити інструктажі з дітьми з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять, прогулянок, екскурсій та ін.
3.4. Здійснювати контроль за виконанням дітьми правил безпеки життєдіяльності.
3.5. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час навчально-виховного процесу.
3.6. Проводити профілактичну роботу серед дітей та батьків щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі, громадському транспорті тощо).
3.7. Якщо вихователь або вихованець під час занять раптово відчув себе нездоровим, вихователем повинні бути вжиті екстрені заходи:
- при порушенні здоров'я дитини (запаморочення, непритомність, кровотеча з носа та інше) вихователь повинен надати йому необхідну першу долікарську допомогу, викликати медпрацівника або провести хворого в медпункт дошкільного навчального закладу чи лікарні;
- при раптовому погіршенні власного здоров'я вихователь повинен довести до відома завідувачки ЗДО (або методиста) про те, що трапилося. Подальші дії представника адміністрації зводяться до надання допомоги хворому вихователю.
3.8. Організувати та проконтролювати одягання дітей після закінчення занять та їх безпечний вихід із дошкільного навчального закладу на прогулянку і повернення. Під час виходу дітей із приміщення вихователь повинен іти першим, помічник вихователя – останнім з метою забезпечення нормального руху дітей сходами. Першу групу готових для прогулянки дітей виводить вихователь і чекає з дітьми біля виходу з ЗДО, інших одягає і супроводжує помічник вихователя. Не дозволяється відправляти дітей на майданчик і з майданчика без супроводу дорослого.
3.9. Під час проведення прогулянок забезпечити умови для вільних ігор, вправ на бумі, драбинках тощо з обов’язковою підтримкою дітей, систематично стежити за міцністю кріплення фізкультурного обладнання (у спортивній залі і на майданчику) та за правильною обробкою дерев’яних приладів.
3.10. Під час прогулянки весь час тримати в полі зору всіх дітей, збираючись у зворотній шлях, перевірити їх наявність; вихователь повинен йти позаду, щоб бачити всіх дітей, в першій парі ставити найбільш організованих дітей.
3.11. Застосовувати заходи дисциплінарного впливу на дітей, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час занять, прогулянок, екскурсій.
3.12. Відправляючись на екскурсію, прогулянку за межі дошкільного закладу, вихователь зобов’язаний знати кількість дітей, яких він бере з собою: якщо в ДНЗ залишаються деякі діти з групи, їх переводять під відповідальність одного з педагогічних працівників дитсадка (за вказівкою керівника ДНЗ).
3.13. У разі виходу на прогулянку з дітьми за межі дитсадка треба мати не менше двох працівників, при чому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху; в разі переходу вулиці слід зупинити дітей біля переходу, вихователю або помічнику вихователя стати з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту діти переходять вулицю з вихователем, помічник вихователя переходить вулицю останнім. Об’єднувати групи (більше двох) не дозволяється.
3.14. Не допускати прогулянок-екскурсій дітей поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту.
3.15. Під час проведення занять на території дитсадка, у куточку природи стежити, щоб діти не вживали без дозволу вихователя або помічника вихователя як їжу рослини (ягоди, трави), гриби; на ділянці, у куточку природи не повинно бути отруйних рослин, ягід, а також рослин з колючим і гострим листям і плодами.
3.16. Під час перебування на території дитсадка стежити, щоб діти не виходили за межі дитсадка.
3.17. Стежити, щоб у літній час діти мали легкі головні убори для уникнення перенагрівання.
3.18. Терміново повідомляти завідувачку ДНЗ або методиста про кожний нещасний випадок, що трапився з дитиною, організувати надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликати медпрацівника.
3.19. Доводити до відома завідувачки ДНЗ всі недоліки в забезпеченні охорони праці вихователів, помічників вихователів і вихованців, що знижують безпеку життєдіяльності й працездатність організму людини (недостатність освітлення, несправність пускорегулюючої апаратури, травмонебезпеку та ін.).
3.20. Виконувати роботу згідно зі своїми функціональними обов'язками.
3.21. Не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп'ютер, електроприлади тощо).
3.22. Слідкувати за розміщенням і зберіганням у кабінетах та шафах тільки необхідних для забезпечення навчального процесу меблів, приладів, моделей, посібників і т. п.
3.23. Особисто вживати заходів щодо усунення небезпечної ситуації в дошкільному навчальному закладі.
3.24. Забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів.
3.25. Брати участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди).
3.26. Брати участь в обговоренні й вирішенні питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 1. Вимоги до безпеки після закінчення роботи
4.1. Перевірити всю групову кімнату на наявність у ній дітей.
4.2. Закріпити вікна, виключити всі електроприлади (комп'ютери).
4.3. Довести до відома завідувачку ЗДО про всі виявлені під час роботи недоліки та порушення з охорони праці.
4.4. Після закінчення занять необхідно уважно оглянути приміщення.
4.5.Упорядкувати робоче місце. Покласти журнал, зошити, наочне приладдя й інші матеріали у встановлене місце.
4.6. Звернути увагу на електропроводку в приміщенні (наявність травмонебезпечних факторів). Закрити вікна, кватирки, вимкнути світло, замкнути групову кімнату, повісити ключ у спеціально відведене місце.
4.7. Якщо при проведенні занять вихователь помітив які-небудь порушення з охорони праці, він зобов'язаний повідомити про це завідувачку або представника адміністрації.
 1. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При будь-яких ознаках передаварійної ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики дітей, запах газу та ін.) швидко оцінити обстановку.
5.2. У передаварійній ситуації забезпечити безпеку дітей і надання їм необхідної допомоги. Перевірити наявність дітей за списком у місці збору, якщо довелося покинути приміщення для занять.
5.3. Про передаварійну (аварійну) ситуацію повідомити завідувачку або методиста.
5.4. В умовах аварійної ситуації, що розвивається, виключити виникнення паніки серед співробітників та дітей.
5.5. Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою директора ЗДО (або її представника) з обов'язковим дотриманням заходів особистої безпеки.
5.6. Евакуювати дітей з приміщення треба швидко, але без паніки й метушні, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.
5.7. Залишаючи приміщення, необхідно відключити всі електроприлади й устаткування, погасити світло, щільно закрити двері, вікна, кватирки.
5.8. Дії вихователя при пожежі повинні відповідати інструкції з пожежної безпеки в  закладі дошкільної освіти.
5.9. Надавати першу долікарську допомогу потерпілим в аварійній ситуації. Прийоми та способи надання першої долікарської допомоги повинні відповідати викладеним в інструкції з першої долікарської допомоги, затвердженої керівником   закладу дошкільної освіти.
5.10. В усіх випадках виконувати вказівки завідувачки ЗДО.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ _________________________
(посада роботодавця і
______________________________
найменування підприємства )
_____________________№ _______
(число, місяць, рік)
 
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 11
ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ
 
1. Загальні положення
1.1. Інструкція з безпеки діяльності працівників ЗДО під час навчально-виховного процесу встановлює вимоги щодо безпеки діяльності помічників вихователів дошкільного закладу.
1.2. Інструкція поширюється на всі дошкільні заклади, незалежно від форми власності та підпорядкування.
1.3. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт помічниками вихователів.
1.4. Вимоги інструкції з безпеки діяльності є обов'язковими для виконання працівником відповідно до Закону України « Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.
1.5. Відповідальність за розробку і контроль за виконанням працівником Інструкції з безпеки діяльності покладаються на керівника дошкільного закладу чи особу призначену керівником відповідальною за охорону праці в ДНЗ.
1.6. Обслуговуючий персонал дошкільного закладу призначається з числа осіб, які досягли 18-річного віку і за станом здоров'я можуть виконувати відповідний вид роботи.
1.7. Помічник вихователя відповідає за охорону життя і здоров'я вихованців групи, в якій він працює, забезпечує їх належними санітарно –гігієнічними умовами навчання і виховання.
1.8. Перед призначенням на роботу і періодично один раз на 6 місяців працівник дошкільного закладу повинен проходити медичний огляд.
1.9. Усі працівники ЗДО один раз на 3 роки проходять навчання з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з подальшою перевіркою знань.
1.10. Керівник дошкільного закладу чи особа, призначена керівником відповідальною за охорону праці, проводить з працівником, який приймається на роботу, вступний інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, санітарними правилами влаштування і утримання дитячих дошкільних закладів.
1.11. Перед допуском до роботи керівник дошкільного закладу чи особа, призначена керівником відповідальною за охорону праці в зДО, проводить з працівником первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.
1.12. Повторний (періодичний ) інструктаж з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців.
1.13. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.
1.14. Працівник повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння (вогнегасниками).
1.15. Працівник повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги; у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати медпрацівника.
1.16. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися в ЗДО, працівник повинен повідомити керівника дошкільної установи.
 1. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
2.1. Одягти відповідний до професії спецодяг (халат, фартух, рукавички, косинку тощо), який зберігається у шафі.
2.2. Привести у порядок робоче місце, не захаращувати проходи, перевірити стан підлоги (наявність предметів, пошкоджень, які заважають пересуванню; розлитих рідин, що робить підлогу слизькою) та освітлення.
2.3. Впевнитися у справності всіх пристроїв, наявності необхідних інструментів та інвентарю і засобів індивідуального захисту; при цьому перевірити:
- міцність закріплення деталей (електроприводи, механічні пристрої тощо);
- наявність та справність огорож на всіх механізмах;
- наявність заземлення електрообладнання.
 1. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Вимоги безпеки для помічників вихователів у приміщенні дошкільного закладу:
3.1.1. Помічникам вихователів постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо їх усунення.
3.1.2. Бути уважними до дітей – не залишати їх без нагляду.
3.1.3. Забирати їжу з кухні у закритому посуді з маркуванням щодо груп, щодо страв і в той час, коли в коридорах та на сходах немає дітей.
3.1.4. Подавати дітям їжу трохи охолодженою.
3.1.5. Не залучати дітей для одержання їжі з кухні та роздачі гарячих страв під час чергування в групі.
3.1.6. Під час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користувалися столовими приборами, попереджати їх про можливі опіки гарячою їжею.
3.1.7. Для пиття дітям давати тільки кип'ячену воду і в індивідуальних чашках, зберігати її в чистій закритій посудині; в літній період стежити, щоб вода не була холодною.
3.1.8. Мити столовий та чайний посуд лише за відсутності дітей.
3.1.9. Під час використання технічних засобів та пристроїв дотримуватися інструкції з їх експлуатації та правил електробезпеки: вмикати їх в мережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників напруги в електромережі, користуватися електроприладами, розетками, вимикачами.
3.1.10. Не залишати ножиці, голки, ліки, сірники, миючі засоби та інші небезпечні для здоров'я дітей предмети, тримати їх у зачиненій шафі в недоступному для дітей місці; ножиці для занять мають бути з тупими кінцями.
3.1.11. Під час проведення занять помічник вихователя повинен надавати допомогу вихователеві при потребі.
3.1.12. Помічник вихователя супроводжує дітей на заняття до спортивної зали, музичної зали, до кабінету для занять з психологом тощо.
3.1.13. Негайно ізолювати дитину, яка захворіла в дошкільному закладі.
 
3.2. Вимоги безпеки для помічників вихователів на ігровому майданчику, ділянці:
3.2.1. Під час виходу дітей із приміщення вихователь повинен іти першим, помічник вихователя – останнім з метою забезпечення нормального руху дітей сходами. Першу групу готових до прогулянки дітей вихователь виводить і чекає з дітьми біля виходу з будинку, інших одягає і супроводжує помічник вихователя. Не дозволяється відправляти дітей на майданчик з групи і в групу з майданчика без супроводу дорослого.
3.2.2. Під час проведення прогулянок забезпечити умови для вільних ігор, вправ на бумі, драбинках тощо з обов'язковою підтримкою дітей, систематично стежити за міцністю кріплення фізкультурного обладнання (у спортивній залі і на майданчику) та за правильною обробкою дерев'яних приладів.
3.2.3. Під час прогулянки весь час тримати в полі зору всіх дітей, збираючись у зворотній шлях, перевірити їх наявність; вихователь повинен йти позаду, щоб бачити всіх дітей, в першій парі ставити найбільш організованих дітей.
3.2.4. У разі виходу на прогулянку (екскурсію) з дітьми за межі дошкільного закладу, треба мати не менше двох працівників, причому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху; в разі переходу вулиці слід зупинити дітей біля переходу, вихователю або помічнику вихователя стати з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту діти переходять вулицю з вихователем, помічник вихователя переходить вулицю останнім. Об'єднувати групи (більше двох) не дозволяється.
3.2.5. Під час проведення занять на ділянці дошкільного закладу, у куточку природи стежити, щоб діти не вживали без дозволу вихователя або помічника вихователя як їжу рослини (ягоди, трави), гриби; на ділянці, у куточку природи не повинно бути отруйних рослин, ягід, а також рослин з колючим і гострим листям та плодами.
 
3.3. Вимоги безпеки для помічника вихователя у групі дошкільного закладу:
3.3.1. Не вмикати і не вимикати будь-яке обладнання, яке не відповідає вимогам даної роботи.
3.3.2. Не торкатись до рубильника, електропроводів та інших струмопровідних частин і не виконувати прибирання обладнання під час його роботи.
3.3.3. Стежити за тим, щоб підлога в групі була чистою та сухою, негайно прибирати з підлоги крихти, шматки, скалки битого посуду, а також розлиті рідини та жири.
3.3.4. Під час прибирання приміщення користуватися щіткою, совком, ганчіркою, а не прибирати сміття безпосередньо руками. Підмітати, заздалегідь зволожуючи підлогу. Користуватися пилососом згідно з інструкцією заводу-виробника.
3.3.5. Для миття підлоги користуватися теплою водою, остерігатися скалок і цвяхів у підлозі.
3.3.6. Бути обережним, прибираючи приміщення біля вікон, дверей, сходів.
3.3.7. Проводити вологе прибирання приміщення з використанням мийних засобів (мила, кальцинованої соди та інших мийних засобів) з відкритими вікнами або фрамугами; підлогу мити двічі на день, меблі та підвіконня витирати вологою ганчіркою.
3.3.8. Мийні та дезінфікуючі засоби тримати в закритому посуді з маркуванням в недоступному для дітей місці.
3.3.9. Бути обережним під час миття порцелянового та скляного посуду, негайно здавати до комори посуд із тріщинами.
3.3.10. Під час обливання посуду окропом відходити від мийки на відстань близько 0,5 м.
3.3.11. Користуватися тільки інвентарними драбинами із залізними наконечниками чи гумовими фіксаторами, що не допускають зісковзування по підлозі чи землі. Не дозволяється працювати на переносній драбині вдвох, користуватися замість драбин випадковими підставками, ящиками та іншими предметами.
3.3.12.Перш ніж пересувати столи, полиці, шафи та інший інвентар, перевірити їх та прибрати з поверхні предмети, які можуть впасти.
3.3.13. Не заходити до приміщення, де є вказівки «Небезпечно для життя», «Вхід заборонено».
3.3.14. Прибираючи електрообладнання, бути обережним – стежити, щоб воно не було під напругою, при виявленні несправності електрообладнання негайно повідомити керівника ЗДО.
3.3.15. У період виявлення захворювання здійснювати дезінфекцію, вживати загальних санітарних заходів відповідно до вказівок медпрацівника.
 1. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути все електрообладнання з електромережі.
4.2. Привести в порядок робоче місце, необхідний інвентар, реманент і посуд зберігати в спеціально відведених місцях.
4.3. Перевірити, чи надійно закриті крани водопроводу.
4.4. По закінченні роботи вимкнути освітлення у всіх приміщеннях, окрім тих, де є чергові (вихователь).
4.5. Зняти спецодяг і вимити руки та обличчя.
 1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити відповідні органи і керівника дошкільного закладу.
5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати після вмикання напруги електромережі, яка відповідає нормам.
5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити крани водопостачання, викликати аварійну службу водоканалу і сповістити керівника дошкільного закладу.
5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:
- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
- негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101;
- сповістити керівника дошкільного закладу чи особу, яка його заміщує;
- приступити до ліквідації загоряння відповідно до Інструкції з пожежної безпеки в ЗДО.
5.5. У випадку травмування дітей або працівників ЗДО звернутися до медпрацівника, надати першу медичну (долікарську) допомогу або у разі необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103.

Логін: *

Пароль: *