ДНЗ №1 "Теремок" м. Лохвиці, Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Звіт керівника про діяльність закладу 2020-2021 н.р.

 Звіт керівника про діяльність закладу

за 2020-2021 н.р.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.
3. Розширити  інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі, задовольнити інформаційну потребу батьків, громадськості.
Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 №55 «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»,  керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.
 
1. Загальні відомості про навчальний заклад:
Засновником дошкільного закладу є Лохвицька  міська рада, яка здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування,   органом управління – відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради.
ДНЗ №1 «Теремок» функціонує з 1988 року.
Знаходиться за адресою:
м. Лохвиця, Полтавської обл., вул. Героїв України,49 а.
Головна мета діяльності  ДНЗ №1 «Теремок»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.
Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 284 місць.
Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з 7.00  до 17.30  та роботою чергової  групи з режимом роботи з 7.00 до 19.00.
Функціонує – 13 груп, які відвідує 277 дітей  віком від 2 до 7 років.
Групи  раннього  віку (2-3 р.): 3 групи – 62 дітей;
Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 3 групи – 53 дітей;
Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 3 групи – 78 дітей;
Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 4 групи – 84 дітей.
Основна діяльність дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» відділу освіти  виконавчого комітету Лохвицької міської ради спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
Статут закладу зареєстровано на підставі рішення 16 сесії Лохвицької міської ради 7 скликання №5 від 20.01.2017р.
На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» освітньо-виховний  процес здійснюється українською мовою.
 
2. Підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу
у закладі дошкільної освіти
Управлінська діяльність адміністрації закладу була спрямована на визначення головної мети  ДНЗ на 2020-2021  навчальний рік «Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку» та пріоритетні напрями освітньої роботи:
1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої
моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ДНЗ та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.
2.  Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.
3.  Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій (2020-2021 оголошено Роком математики).
4.  Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
5.  Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
6.  Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.
Відповідно до визначених річним планом на 2020-2021 навчальний рік пріоритетів, колектив ДНЗ  забезпечував якісну освіту дошкільників шляхом ефективного педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах Нової української школи відповідно до вимог програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт».
Упродовж 2020-2021 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Збереження та зміцнення здоровʼя, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки».
Адміністрацією закладу створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу. Поповнено інформаційно-методичну базу закладу освітньо-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році.
     Заклад забезпечено доступом до Інтернету. Групи старшого дошкільного віку №1, №2, №3 ,№4 працювали за освітньою програмою «Впевнений старт».
З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми дошкільних груп було організовано роботу гуртків для старших груп (від 5до 6 років) за парціальними програмами:
  • «Степ-денс» - 2 заняття на тиждень,
  • «Чарівна майстерня» - 1 заняття на тиждень,
  • «Умілі ручки» - 1 заняття на тиждень,
  • «Юний еколог»- 1 заняття на тиждень.
  • «Сендплей – ігри з піском»- 1 заняття на тиждень.
До гуртків зараховано 84 дитини. Серед недоліків - недостатня матеріальна база для гурткової роботи, недостатнє висвітлення результативності роботи всіх гуртків на сайті закладу по групах.
В зв’язку з епідемічною ситуацією  у країні у дошкільному закладі 3 рази призупинявся освітній процес: з 11.01.2021р. по 14.01.2021р. та з 04.03.2021р. по 13.03.2021р. – в групі старшого дошкільного віку №2 з 23.03.2021р. по 26.03.2021р. –  в групі старшого дошкільного віку №1.
В умовах карантину, відповідно до рекомендацій МОНУ, організовано дистанційну форму роботи з дітьми з використанням відео, інтернет-ресурсів, створено групи у Вайбері.
Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно орієнтовану модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.
        Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО у 2020-2021 році в онлайн режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних онлайн заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.
         Підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу дошкільної освіти на рік.
         Підвищувати свою кваліфікацію працівники можуть за різними формами: денна, очно-дистанційна, дистанційна, заочна, мережева, на робочому місці), шляхом самоосвіти. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.
Складовими успішного професійного зростання педагогічних працівників є:
  • володіння інноваційними педагогічними технологіями;
  • організація розвивального середовища, забезпечення його розвивального ефекту;
  • використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій. 
        Курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователі Німченко Л.М., Фирса А.П., Голота С.І., музичний керівник Пономаренко І.О., згідно графіка у вересні-жовтні 2021 року заплановано курси практичного психолога Захарченко Т.І., інструктора з фізичної культури Гарбери О.М., вихователя Колісник Г.І.
           Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Знай, люби, бережи» (вихователь Ложечний Н.В.), «Розвиток мовного дихання у дошкільнят» (вчитель-логопед Царинна О.М.),  «Простий і незвичайний ґудзик» (практичний психолог Захарченко Т.І.), ділових іграх: «Хай вогник творчості яскраво сяє» (вихователь Німченко Л.М.),  «Формування екологічної культури дітей дошкільного віку через спілкування з природою» (вихователь Захарюта Г.І.), майстер-класі «Жінка як весна» (вихователі Литвиненко В.О., Голота С.І.), занятті з елементами тренінгу «Макаронні фантазії» (вихователь Йовжій М.В.).
         Проведено відкриті покази: «Білочки – чарівниці в гостях у дітей» (заняття для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь  Йовжій М.В., «У царстві музики» (музичне заняття для дітей старшого дошкільного віку)  –  музичний керівник Сачура І.Д., вихователь Різник О.М., «Світ загадкових звуків» (музичне заняття для дітей старшого дошкільного віку)  – музичний керівник Пономаренко І.О., «Цеглинки - веселинки» (інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку з використанням LEGO для дітей середнього дошкільного віку)  –  вихователь Павленко Л.А., «У пошуках Пензлика» (заняття-подорож з використанням елементів нетрадиційних технік малювання для дітей раннього віку) вихователь  Німченко Л.М., «Подорож до пустелі» (заняття з використанням техніки сендплей з пізнавального розвитку(математична скарбничка) для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь Фирса А.П., «В пошуках Золотої рибки» (інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного  віку) – вихователь Покась Н.Г., «Я печу, печу, печу діткам всім по Колобку» (інтегроване заняття  з мовленнєвого та художньо-естетичного розвитку) – вихователь Волощенко І.М., «Весняні пригоди повітряної кулі» (інтегроване заняття з розвитку мовлення та художньо-продуктивної діяльності) – вихователь Козініна Л.П.,  «В гості до бабусі Марусі» (інтегроване заняття для дітей раннього віку) – вихователь Липовська Н.С., «Усім дітям по казочці» (заняття з розвитку мовлення для дітей 5-го року життя з елементами казкотерапії) – вихователь Лесик В.М., «Хай у серці кожної дитини живе любов до Батьківщини» (інтегроване заняття з розвитку мовлення та зображувальної діяльності для дітей 5-го року життя) – вихователь  Назарчук Т.О.
          В закладі освіти існує практика педагогічного наставництва та взаємонавчання. Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 5 наставників і 5 молодих спеціалістів.
Педагогічні працівники взяли участь у Міжнародному онлайн семінарі «Оцінювання дошкільної освіти з погляду Чешської шкільної інспекції» та Міжнародному заняттю доброти, присвяченому Всесвітньому дню котів та отримали сертифікат.
Педагоги ДНЗ взяли участь у обласних онлайн заходах: семінарі-тренінгу «Інклюзивна компетентність керівника закладу освіти» (керівники закладів освіти), семінарі-практикуму «Індекс інклюзії: планування дій зі створення та розвитку інклюзивного закладу освіти» (керівники закладів освіти), семінарі для практичних психологів, вчителів-логопедів «командний підхід в організації корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзії», тренінгу «Технологія емоційно-цінністного ставлення особистості до себе. Профілактика емоційного та професійного вигорання» (педагоги), семінарах «Особливості мови, мовлення і спілкування дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії в закладах дошкільної освіти», «Інноваційна діяльність закладів дошкільної освіти: основні аспекти й зміст», «Особливості змісту і технології освіти сталого розвитку дітей дошкільного віку» (педагогічні працівники закладів дошкільної освіти).
Вихователь-методист Таратон Т.Я. взяла участь у Всеукраїнській школі для вихователів-методистів – членів ВГО АПДО «МетоПростір» на тему «Педагогічна рада: повноваження, особливості створення, учасники, цикли».
Педагоги ДНЗ взяли участь у районних онлайн заходах: інструктивно-методичній скайп-нараді «Внутрішня система забезпечення якості освіти» (заступники директорів та вихователі-методисти),  семінарі «Організаційно-методичний супровід освітньої діяльності ЗДО» (директори та вихователі-методисти ЗДО).
Практичний психолог Захарченко Т.І. взяла участь в обласному онлайн-семінарі в рамках діяльності «Школи медіаосвіти» «Терапія медіаграмотності» та районних онлайн-семінарах « Збереження психологічного здоровʼя учасників освітнього процесу в умовах дистанційного режиму роботи»   та   
« Підтримка та розвиток психологічного освітнього  середовища та збереження психічного здоров’я учасників освітнього процесу».
Запланований центром ПРПП ЛМР семінар вихователів закладів дошкільної освіти Лохвицької ОТГ та Сенчанської ОТГ на тему «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО  в літній оздоровчий період» відбувся в онлайн-режимі в червні 2021 року за участі  інструктора з фізичної культури Гарбери О.М.
2.1. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку
професійної компетентності педагогів.
Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.
Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичних фахових видань, найпопулярнішим є видавництво МЦФЕР, зокрема журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист ДНЗ», «Практичний психолог: дитячий садок», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», а також журнали «Дошкільне виховання» та «Вчитель-логопед».
У 2020-2021 н.р. продовжив роботу оновлений сайт ДНЗ.
Вихователь-методист Таратон Т.Я. постійно висвітлює роботу педагогічного колективу на сайті Лохвицької ОТГ та сайті ДНЗ, забезпечує участь колективу в міських та обласних онлайн заходах, надсилає матеріали на конкурси.
2.2. Результати моніторингу якості освіти.
Освітній процес в закладі дошкільної освіти відповідав вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.
Організована освітня діяльність здійснювалась з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу та особистісно-орієнтований підхід.
Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.
Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).
Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.
Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
Робота щодо реалізації завдань освітніх напрямів в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.
Дані логопедичного обстеження. На початок  навчального року вчителем-логопедом було обстежено 170  дітей середніх та старших груп, з них з вадами мовлення  108 дітей. До логопедичного кабінету було зараховано 54 дитини старшого дошкільного віку, 33 дитини середнього дошкільного віку, а решті дітей були розроблені завдання для занять вдома з батьками.
Заняття з дітьми проводяться індивідуально, або з  підгрупою дітей в ігровій формі, враховуючи індивідуальні особливості дітей.  Для занять в логопедичному кабінеті є все необхідне: навчальний матеріал, дидактичні ігри, вправи. 
В результаті проведення корекційної роботи позитивний результат наявний у  27 дітей ( з них 6 дітей  середнього дошкільного віку),  з рештою проводиться корекційна робота з постановки звуків, розвитку фонематичних процесів.
         Згідно річного плану роботи ДНЗ та плану роботи практичного психолога, з метою визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання, практичним психологом ДНЗ Захарченко Т.І. була проведена діагностика дітей щодо готовності до навчання в школі. Обстеження старших дошкільників проходило в ІІ етапи з грудня по травень 2021 року. Кількість і контингент досліджуваних: 74 дітей старшого дошкільного віку, з них – 31 дівчинка, 43 хлопчиків. Результати діагностичної роботи свідчать, що у 46% дітей високий рівень готовності до навчання у школі, у 29% дітей достатній рівень готовності до шкільного навчання, 14 % дітей мають середню готовність, у 11 % дітей низька готовність до школи. За результатами обстеження складена аналітична довідка з донесенням інформації  про результати до педагогічних працівників на педагогічній раді ДНЗ.
Упродовж  навчального року адміністрацією закладу було відвідано 74 занять та режимних моментів  у педагогів дошкільних груп.
Порівняльний аналіз свідчить про стабільність якості підготовки педагогів до освітньо-виховного процесу та рівня самоосвіти, підготовки до освітнього процесу.
Недоліками, які виявлені під час аналізу проведення освітньо-виховного процесу, є поверхове знання методик, не дотримання вікових вимог Програми щодо наповнюваності змісту занять, методів і прийомів, недостатнє використання технічних засобів навчання, недостатнє використання демонстраційних матеріалів методичного кабінету.
Питання удосконалення системи методичної роботи у контексті освітньо-виховної діяльності дошкільників розглядалися на щомісячних нарадах при директору, педагогічних  годинах при вихователі – методисту. Щомісячно проводились консультації з актуальних питань для педагогів.
2.3. Забезпечення матеріально-технічних  та навчально-методичних умов.
В ДНЗ забезпечується архітектурна доступність території та будівлі, приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.
У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу: укомплектовані групові приміщення (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх освітніх потреб, площі приміщень), спортивна та музична зали, інші кабінети, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.
Простір закладу дошкільної освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.
2.4. Забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов.
У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно довільної поведінки у здобувачів освіти.
Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
Згідно річного плану педагогічні працівники демонстрували практичні заняття та виховні заходи на високому професійному рівні, представляючи інноваційні технології природного розвитку дитини.
В  ДНЗ створено освітнє середовище, вільне від будь-яких насильства та дискримінації, заклад планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам булінгу. Освітнє середовище в дошкільному закладі є безпечним і психологічно комфортним для усіх учасників навчального процесу.
 
3. Вжиті заходи  щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу, залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.
На базі нашого дошкільного навчального закладу втілено проєкт «Реконструкція основної будівлі ДНЗ №1 «Теремок» (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення», заходи якого були розраховані на 2019- 2021 роки.
У 2019 році відбулося впровадження першого етапу проекту – з метою заощадження бюджетних коштів на території дитячого садочка збудовано модульну  котельню.
Черговим заходом енергозбереження став поточний ремонт  внутрішньої системи теплопостачання та заміна вікон і дверей на металопластикові в підвальному приміщенні дитсадка. 
У 2020 році роботи по термомодернізації будівлі в «Теремку» продовжилися. У рамках реалізації  програми Президента України «Велике будівництво» (замовна організація "Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради", підрядна організація "ТОВ "Гадячбудмонтаж"")  впроваджено другий етап проєкту – проведено реконструкцію даху дитсадка, на корпусах будівді виконані роботи  по укладанню металочерепиці.   Утеплено фасад будівлі з облицюванням стін кольоровими касетами. 
Головний вхід у заклад облаштовано пандусом. Також виконано додаткові роботи  – мощення навколо будівлі з тротуарної плитки, утеплення цоколю з облицюванням плиткою, опорядження укосів спецпрофілем, ремонт бетонних ґанків з облицюванням плиткою. Виконані роботи по встановленню системи блискавкозахисту будівлі. 
 Реалізований проєкт дав змогу забезпечити наших вихованців якісними освітніми послугами, покращився температурний  режим у приміщеннях закладу, дало можливість досягти ефективного енергозабезпечення. 
Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради та відповідно до статей видатків. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки тощо).
Суттєвим недоліком залишається відсутність фінансування закладу для забезпечення іграшками.
Бюджетні кошти виділялись на придбання:
Фотоштора –  2744 грн.
Ламінатор – 2650 грн.
Водонагрівач «Атлантік» 80л. – 4645 грн.
Газонокосарка – 9250 грн.
Компакт-унітаз – 3773 грн.
Горщик дитячий – 1300 грн.
Каструля алюмінева середня – 485 грн.
Друшлак метал. великий – 122 грн.
Тарілка глибока, мілка – 3072 грн.
Паперові рушники – 1316 грн.
Миючі засоби та матеріали – 17927 грн.
Урна металева – 1650 грн.
Сітка рабиця 35×35 (чорна 10×15) – 505 грн.
Шпатлівка фіеішна – 275 грн.
Грунтовка – 186 грн.
Уайт спірит – 330 грн.
Цемент 25 кг – 300 грн.
ДВП 2,44×1,22×3,2 – 175 грн.
Фанера 8 см 1,525×1,525 – 360 грн.
Вапно-паста- 190 грн.
Валіки, щітки – 680 грн.
Дошка обрізна 25мм, 30 мм – 2029 грн.
Фарба емаль – 9596 грн.
Водоемульсійна фарба – 3600 грн.
Рейка 50×40 – 780 грн.
Ондулін 95×200 (червоний) – 2800 грн.
Шпалери – 2500 грн.
Батьківська благодійна допомога:
Будматеріали – 25000 грн.
Ігровий парашут – 1880 грн.
Спонсорська допомога 62652 грн.    
Виконані роботи по поточному ремонту приміщень і благоустрою території:
1. Фарбування огорожі металевої – 120 м².
2. Фарбування малих архітектурних форм на дитячих майданчиках – 210 м².
3. Фарбування підлоги групових кімнат, роздягалень, туалетів, мийок, кабінетів – 440 м².
4. Фарбування металоконструкцій в дитячих павільйонах – 195 м².
5. Фарбування внутрішньої та зовнішньої сторони дитячих павільйонів – 450 м².
6. Фарбування дверей, батарей в групових кімнатах – 65 м².
7. Фарбування потолків, стін в групових кімнатах – 170 м ².
8. Заміна кровальних матеріалів на казкових будинках (ондулін) – 15,5 м².
9. Поклейка шпалер в роздягальнях (група молодшого дошкільного віку №3, група середнього дошкільного віку №3) – 80 м².
10. Заміна непридатної сітки рабиці в металевій огорожі (сітка-рабиця) -15 м².
11. Виготовлення та встановлення лавочок, підлоги в казкових будинках (дошка) – 2,9 мᶟ.
12. Виготовлення казкових героїв (фанера, ДВП) – 5,25 м².
13. Побілка бордюрів, дерев – 120м².
Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.  Щомісяця, разом з заступником директора з господарства, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.
Аналіз використання енергоносіїв за І півріччя 2021 року.                                           
                                                          Факт                   
1. Електроенергія:
лічильник №1                          24560 кВт       
лічильник №2                          9570 кВт
2. Вода та водовідведення           642 м3                 
В закладі працює Рада закладу, до складу якої входили педагогічні працівники та батьки. З метою оптимізації роботи з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання, залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведення ремонтних робіт.
Прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».
На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги.  Батьківським активом кожної групи було прийнято рiшення щодо  надання благодійної допомоги закладу на добровiльнiй основi у вигляді матеріальних цінностей, товарiв.
Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ЗДО оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.   
                
4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 
Згідно штатного розкладу на 2020-2021 навчальний рік ДНЗ №1 укомплектовано педагогічним, технічним і обслуговуючим персоналом. На даний час працює – 36 педагогічний працівник, у тому числі 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 28 вихователів, 3 керівника музичних, 1 інструктор з фізичної культури, 1 вчитель-логопед, 1 практичний психолог.
Освітній рівень педагогічних працівників
 
 
Всього педагогічних працівників – 36
Вища освіта – 26
Середня спеціальна – 9
Вища освіта за фахом
Незакінчена вища за фахом
Вища не за фахом
Незакінчена вища не за фахом
Магістр
Бакалавр
Середня спеціальна за фахом
14
2
5
4
2
3
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фаховий рівень педагогів
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст першої категорії
Спеціаліст другої категорії
Спеціаліст
Педагогічне звання вихователь-методист
5
1
7
19
2
 
Від 1 до 5років
Від 5 до 10 років
Від 10 до 15 років
Від 15 до 20 років
Від 20 до 25 років
Від 25 до 30 років
Від 30 до 40 років
8
8
9
1
1
2
5
 
 
 
 
Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:
     Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників закладу дошкільної освіти за відсутності фахівців з вищою педагогічною освітою за відповідною спеціальністю. Адміністрація проводить просвітницьку роботу з педагогічними працівниками щодо отримання фахового освітнього рівня  «Спеціаліст» або «Магістр» та активно залучає молодих спеціалістів до роботи в закладі.
Також адміністрацією закладу створюються всі умови щодо розкриття творчого потенціалу педагогів для підвищення професійної самооцінки, якісних показників, захисту досвідів роботи та отримання педагогічних звань.
У 2020/2021 навчальному році атестаційною комісією І рівня у ДНЗ №1 «Теремок» відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради атестувались 7 педагогів.
Таким чином, у ДНЗ проводилась системна робота по забезпеченню освітньо-виховного процесу кваліфікованими кадрами.
 
5. Соціальний захист, забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників
Особливу увагу адміністрація приділяла питанню забезпечення закладу необхідними продуктами харчування, своєчасності їх постачання, умовам зберігання, раціональності використання (через участь у складанні меню-розкладок), контролю за роботою персоналу харчоблоку, контролю за додержанням санітарно-гігієнічних вимог як під час приготування та видачі їжі, так і безпосередньо при організації харчування дітей в групах.
З метою  розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) проводиться регулярна робота по впровадженню відповідних форм документування, яка підтверджує функціонування системи НАССР. Також робочою групою проводиться аналіз з безпеки і якості продукції, що готується на харчоблоці ДНЗ, ефективності системи НАССР.
В межах річного затвердженого обсягу відповідних асигнувань вартість харчування дітей з 01.01.2020 згідно наказу відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради від 19.07.2019 №31-АГП «Про вартость харчування  дітей у закладах дошкільної освіти Лохвицької міської ради» становить 25 грн.
Плата батьків, або осіб, які їх замінюють, становить 60% від вартості харчування на день в закладі.  Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному  особистому контролі керівника закладу.
У травні, серпні 2021 року працівниками Гадяцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» проведені планові обстеження води питвої на мікробіологічні та  хімічні показники, в результаті яких відхилень не виявлено. Регулярно ПП Гапоненко О.В. проводиться планова профілактика зі шкідниками.
Комісією у складі представників відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради Миргородського районного управління Головного управління Держпродспоживсужби в Полтавській області, Миргородського районного управління ГУДС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області  була проведена перевірка, в результаті якої дані пропозиції по забезпеченню підведенням теплої води в групових санвузлах. Дана пропозиція на контролі.
Приписів щодо виявлених недоліків в організації харчування дітей не надавалось.
Медичне обслуговування у закладі здійснюють сестри медичні старші Кривенко Н.І., Іванина Ю.О.
Для якісного обслуговування вихованців облаштовано сучасний медичний кабінет, ізолятор, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, оснащений відповідно до вимог переліку оснащення медичного кабінету і забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення, має належні умови для роботи медичного персоналу.
Впродовж 2020/2021 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено для надання першої медичної допомоги ліки на суму 1317,71 грн.; дезінфікуючі засоби, антисептики – 16600 грн., засоби медичного призначення: пірометр – 1835,4 грн.
На старших медичних сестер  Кривенко Н.І., Іванину Ю.О. покладено контроль за станом здоров’я працівників закладу. Медичні огляди працівників здійснюються на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» згідно графіка. Щоденно проводиться огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань.
У період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) адміністрацією з медичним персоналом організовано та впроваджено комплекс протиепідемічних заходів відповідно наказів, листів, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України  та Міністерства освіти та науки України.
Незважаючи на великий спектр профілактичних заходів в осінньо-зимовий період та санітарно-просвітницьку роботу з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання, залишається високим рівень захворюваності на простудні захворювання.
Соціальний захист дітей
На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини, на підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування:
На кінець року до пільгової категорії відноситься  - 41 дитита, з них:
діти з багатодітних сімей  – 12  дітей (50% від вартості);
діти з малозабезпечених сімей – 14 дітей;
діти, потерпілі внаслідок ЧАЕС – 2 дітей;
діти, батьки яким мають статус учасника бойових дій – 6 дітей;
діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 3 дітей; 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 1 дитина;
діти з особливими потребами – 3  дітей.
Зобов’язання завідувача, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Між адміністрацією та організаційним комітетом існує тісний зв’язок. Завідувачем узгоджуються з головою організаційного комітету усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок працівникам. Члени організаційного комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, комісій з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці тощо.
У грудні 2020 року, керуючись Законом «Про освіту» (ст. 57), що передбачає надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, згідно умов діючої  колективної угоди, спільного рішення адміністрації і організаційного комітету за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків була надана грошова винагорода та з нагоди Дня працівників дошкільної освіти була надана грошова винагорода всім працівникам закладу.
На початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у групах і приміщеннях підвищеної небезпеки (фізкультурна та музична зали), дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану ДНЗ.
Проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму. Питання профілактики дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах при вихователі-методистові; на виробничих нарадах; на загальних та групових батьківських зборах.
Аналіз стану роботи з попередження дитячого травматизму засвідчив необхідність модернізації планування і пошуку нових дієвих форм організації роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму з дітьми вдома: дистанційних форм спілкування, використання соціальних мереж Viber, WhatsApp, розширення мережі батьківських груп, інформативне наповнення сайту закладу.
 
6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю, співпраця із закладами загальної, середньої освіти, іншими установами та організаціями.
Розуміючи вплив родини на виховання дітей, адміністрація закладу активно співпрацювала з батьками щодо залучення їх до освітньо-виховного процесу у групах та закладі. Педагогами закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителем-логопедом постійно плануються та проводяться консультації для батьків «Вчимо дитину спілкуватися», «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки», «Щоб іграшка була корисною», «Виховання дружніх відносин у грі», «Дитина і дорожній рух» надаються інформаційні матеріали на актуальні теми. Батьки брали участь у спільних заходах: виготовлення святкових композицій до Великодня, писанок та крашанок для пасхального дерева. Спільно з батьками була організована природоохоронна акція «Посади дерево, кущ, квітку», «Допоможемо птахам», трудовий десант «Наш майданчик найчистіший».
Однією із ефективних форм роботи стали батьківські збори, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити які форми роботи, новітні освітні технології використовує заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини. Такі заходи не тільки посилили активність батьків в освітньому процесі, а й розширили їх педагогічну компетентність у навчанні та вихованні їхніх дітей.
Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів,
 іншими фахівцями з питань  організації роботи з учасниками освітнього процесу та вирішення проблемних питань.
У закладі діє Рада ДНЗ, діяльність якої регулюється Статутом. На засіданнях Ради розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, організації харчування, покращення матеріально-технічної бази. 
 
7.  Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу
Робота по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2020/2021 навчальному році була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку. Робота проводилася відповідно до діючих нормативно-правових актів.
Відповідно до чинного законодавства закладом дошкільної освіти створені належні умови для прийому громадян, забезпечення своєчасного та якісного розгляду їх заяв, скарг, оперативного вирішення порушених питань.
Діловодство звернень громадян у закладі дошкільної освіти ведеться відповідно до вимог інструкції з діловодства за зверненнями громадян. Реєстрація звернень громадян проводиться у відповідному журналі реєстрації. Особистий прийом громадян директором закладу проводиться відповідно затвердженого графіку, який розміщений на сайті закладу дошкільної освіти  та на стенді. Звернення громадян розглядаються своєчасно, в терміни, передбачені чинним законодавством, не допускається поверхневе їх опрацювання.
З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, проводилося: індивідуальне консультування, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати. Здійснювався прийом громадян з особистих питань в межах компетенції директора.
Графік прийому громадян розташований на інформаційному стенді та на сайті.
Серед авторів звернень, що надійшли за звітний період: члени багатодітних сімей, одинокі матері, безробітні.
Усі звернення розглянуто і вирішено позитивно.
     Аналіз роботи закладу дошкільної освіти за 2020/2021 навчальний рік свідчить, що обрані форми та методи, об’єднані зусиллями адміністрації та педагогічного колективу, позитивно вплинули на результативність роботи педагогів у підвищенні якості освіти:
- створено належні умови для інтегрального, цілісного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей;
- значно поліпшилась педагогічна взаємодія між усіма учасниками педагогічного процесу;
- відзначено підвищення рівня самоосвіти педагогів у період карантину,  зріс показник користуванням інтернет-ресурсами для отримання інформації щодо підготовки до освітньо-виховного процесу;
-  значно покращилося оснащення матеріальної та дидактичної бази.
     Згідно річного плану на 2020/2021 навчальний рік, основні перспективні завдання закладом виконано. Про професійну компетентність педагогів та відкритість закладу для батьків, колег та суспільства свідчить активна участь усіх учасників освітнього процесу у методичній роботі міста, області та у заходах  Всеукраїнського рівня.
Загалом у закладі створено належні  умови для здійснення освітньо – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі, мікроклімат в колективі сприятливий. Кожен працівник з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. У колективі панує творча атмосфера, що відповідає високому рівню професійності педагогів.
 
8. Основні напрямки соціально-економічного розвитку ДНЗ на 2020/2021 навчальний рік:
Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану та визначити головну методичну мету  ДНЗ на 2021-2022  навчальний рік «Спрямувати зусилля учасників освітнього процесу на розвиток творчого потенціалу дитини, на своєчасне підтримання її досягнень, на процес формування досвіду дошкільника в різних видах діяльності  для забезпечення освітнього результату – компетентність дитини старшого дошкільного віку» та пріоритетні напрями освітньої роботи:
1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.
2. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
3. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
4. Формування патріотичної гідності та морального здоров’я у дітей дошкільного віку
5. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
6. Реалізація прав дітей з ООП на забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації ранньої інклюзії в ДНЗ.
7. Створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
8. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.
 
ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ
НАШОМУ ЗАКЛАДУ!
МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА І СПОДІВАЄМОСЬ НА ПОДАЛЬШЕ ПОРОЗУМІННЯ У РОБОТІ ТА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ!
ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ
ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

 

 

Логін: *

Пароль: *